Solarne elektrane doprinose unapređenju kvaliteta životne sredine, jer ne emituju štetne materije, već naprotiv doprinose umanjenju emisije CO2 i drugih štetnih gasova i čestica, koje bi elektrane na fosilna goriva prouzrokovale. Stoga je, posmatrano sa aspekta smanjenja emisije CO2, izgradnja solarnih elektrana i drugih objekata koji koriste obnovljive izvore za proizvodnju električne energije poželjna, i upravo zbog toga su ovakvi projekti u mnogim zemljama stimulisani posebnim podsticajnim merama. Očekivano godišnje smanjenje emisija CO2 kroz projekat Solarina iznosi 187.650 tona.

Solarna elektrana ni u kom slučaju neće remetiti tokove površinskih i podzemnih voda. S obzirom na to da solarna elektrana ne koristi nikakva goriva, ne postoji opasnost od hemijskog zagađenja vodenih tokova i zemljišta.

Uz poštovanje potrebnih mera, takođe se sprečava potencijalni negativan uticaj na životnu sredinu i u pogledu zaštite od požara.

Plan detaljne regulacije i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu pažljivo su izrađeni upravo kako bi se projekat i izgradnja elektrane razvili bez ikakvog negativnog uticaja na okolinu.