Solarina

300.000 solarnih panela
150 MW instalisane snage

Uvod

Solarina d.o.o. je projektna kompanija u vlasništvu kompanije CWP. U pitanju je solarna elektrana ukupne snage 150 MW. S obzirom na to da je trenutni instalisani kapacitet solarnih elektrana u Srbiji manji od 100 MW, Solarina će značajno doprineti povećanju postojećih kapaciteta.

O projektu

CWP planira izgradnju solarne elektrane Solarina, maksimalne instalisane snage do 150 MW na području opštine grada Zaječara. Početak proizvodnje planiran je početkom 2025. godine.

Očekivana godišnja proizvodnja solarne elektrane iznosi oko 270 GWh, što je dovoljno energije za snabdevanje više od 65.000 domaćinstava.

Solarna energija proizvedena u solarnoj elektrani Solarina spada u obnovljive izvore energije. Kao takva, imaće veliki uticaj na smanjenje zagađenja vazduha i značajno će doprineti Republici Srbiji u ostvarivanju energetskih ciljeva, kada je udeo ukupne električne energije iz obnovljivih izvora energije u pitanju. Proizvodnja električne energije u solarnoj elektrani Solarina dovešće do godišnjeg smanjenja 187.650 tona emisija CO2 u Srbiji.

Pored pozitivnog uticaja na životnu sredinu, socijalno-ekonomski uticaj realizacije projekta Solarina biće veoma značajan za opštinu, uzimajući u obzir činjenicu da će znatan deo investicije biti usmeren u lokalnu zajednicu. Ovo uključuje investicije u otkup zemlje za potrebe izgradnje solarnog parka, puteva i dalekovoda, zatim ulaganja u društveno-odgovorne, sportske, kulturne i edukativne projekte, kao i saradnju sa lokalnim dobavljačima iz različitih proizvodnih i uslužnih delatnosti.

Solarna elektrana se na elektroenergetski sistem Srbije priključuje u gradu Boru, do kojeg će za potrebe projekta biti izgrađen dalekovod dužine 17 km naponskog nivoa 110 kV. Kako bi se maksimalno iskoristila snaga sunca, u izgradnji elektrane koristiće se paneli koji imaju mogućnost praćenja putanje sunca (single axis trackers) i dvostrano orijentisani solarni paneli. Ovo napredno tehničko rešenje doprineće dugoročnoj efikasnosti i isplativosti projekta.

U realizaciji projekta Solarina, CWP će se voditi najvišim svetskim i evropskim standardima, kako bi na najbolji mogući način doprineo ubrzanom i celokupnom razvoju opštine Zaječar i obnovljivih izvora energije u Srbiji i regionu.

Lokacija

Solarna elektrana Solarina nalazi se na teritoriji opštine grada Zaječara. Njen neobičan oblik sastoji se iz tri celine koje se nalaze na teritoriji Grada Zaječara, obuhvatajući sela Salaš, Dubočane i Mala Jasikova.

Timeline

Q1 2021
Početak razvoja projekta
Q2 2021
Inicijativa za plan detaljne regulacije
Q4 2021
Studija priključenja
Q2 2022
Urbanistički plan usvojen
Q2 2024
Energetska dozvola
Q2 2024
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Q3 2024
Građevinska dozvola
Q3 2026
Puštanje u rad