O CWP

Solarna elektrana Solarina je projekat kompanije CWP.

Kompanija ima veliko međunarodno i regionalno iskustvo u razvoju proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, pre svega vetroelektrana i solarnih parkova. CWP holistički pristupa razvoju projekata i gradi trajne odnose sa lokalnim zajednicama i zainteresovanim stranama kako bi dugoročna partnerstva i uspeh projekata bili osigurani. CWP je posvećen razvoju projekata koji će pomoći dekarbonizaciji regiona, povećati udeo obnovljivih izvora u energetskom miksu i smanjiti emisije CO2 i zagađenje vazduha.

CWP se izdvaja od većine kompanija po tome što naše aktivnosti pokrivaju ceo proces razvoja i implementacije projekata: od pronalaženja lokacije sa odgovarajućim indikatorima, do razvoja i izgradnje projekta, uključujući puštanje u rad i upravljanje projektom.

Naš jedinstveni pristup razvoju i upravljanju projektima predstavlja garanciju naše dugoročne posvećenosti svim zainteresovanim stranama. Odgovorni smo za projekat od samog početka do njegove uspešne izgradnje i dugotrajnog rada.

U svakoj fazi razvoja sarađujemo sa vlasnicima zemljišta, lokalnom zajednicom, dobavljačima, podizvođačima i trudimo se da što više radimo sa lokalnim kompanijama, kako bismo osigurali održivi razvoj i ostvarili potencijal svakog projekta.